Rekvizīti

„Riga Investment Solutions” SIA

Srēlnieku iela 9-7 Riga, LV-1010

Reģ. Nr. 40103731185

Reģionālā Investīciju Banka

IBAN:LV92RIBR0023848N0000

Veikala adrese : Lāčplēša iela 9, Rīga, LV-1010